JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)?
To proste. Wystarczy, że:

1. W ustawowym terminie złożysz urzędowi skarbowemu zeznanie podatkowe.
2. W ustawowym terminie zapłacisz w całości podatek należny stanowiący podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.
3. Wybierzesz OPP.
4. Wypełnisz odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie.

Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz wybranej OPP nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.Strona główna | O programie | Jak rozliczyć PIT | Jak przekazać 1% | Polecane linki